body

Klauzula – Informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barnsley Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przedstawienie oferty handlowej Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcami danych mogą być GH Development oraz Sp. z o.o., Groep Huyzentruyt NV oraz przez podmioty świadczące na rzecz wymienionych spółek oraz Administratora usługi marketingowe. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

•      żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

•      ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

•      wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•      wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przedstawienie oferty handlowej Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.